ZELENKA, T. Mateřská škola v pasivním standardu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalánek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 126434