KLUSKOVÁ, J. Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Stehlík, Dušan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Komenda, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 126505