SMAŽINKA, J. Akustické emise budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Uher, Pavel

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 126662