HRABEC, P. Teoretické vlastnosti a aplikace pokročilých modelů plánovaného experimentu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bednář, Josef

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hlávka,, Zdeněk

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Kraus, David

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 122477