VLKOVIČ, V. Měření rychlosti vozidel s použitím radaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršík, Lukáš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Široký, Adam

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 128080