ŠEDA, J. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Pešán, Jan

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 128060