AMBROŽ, T. Analytické webové prostředí pro zpracování zachycené síťové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 128096