DOLÍHAL, L. Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubátová, Hana

Navrhovaná známka

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 128174