DRAHOŠOVÁ, M. Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pošík, Petr

Navrhovaná známka

Šenkeřík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 128180