KUBÍČEK, D. Interaktivní vizualizace XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Stryka, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14972