CHOCHOLÁČEK, P. Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirák, Ota

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25418