MINÁŘ, M. Vytvoření multimediálního ovládacího systému v Linuxu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Konečný, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34702