KUBICA, P. Slovníkové metody komprese dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Bařina, David

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 35003