DŘEVO, A. Analýza síťového provozu pomocí sketchí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kekely, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79961