ŠTĚPÁN, M. Model robota Trilobot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14937