KLEŠTINEC, V. Správa nákladů na provoz automobilu pro Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42585