CRHA, A. Inteligentní programovatelné razítko na bázi inkoustového tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79362