CHARVÁT, L. Automatická verifikace v procesu soubežného návrhu hardware a software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kubátová, Hana

Navrhovaná známka

Řehák, Vojtěch

Navrhovaná známka

eVSKP id 128177