PLUSKAL, J. Framework for Captured Network Communication Processing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128385