TRÁVNÍK, K. Zátěžový analyzátor pro energetické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lieskovan, Tomáš

Student měl za úkol vyvinout zátěžový analyzátor pro energetické sítě, který umožňuje měření odezvy na pravidelné legitimní DLMS požadavky v průběhu zvyšujícího se útoku DoS. Výsledky student přehledně zobrazuje v grafu. Student pravidelně konzultoval (osobně i vzdáleně), své výsledky předkládal vždy k nahlédnutí. Student měl ztíženou realizaci nástroje kvůli špatnému připojení VPN do laboratoře, které neumožňovalo zasílání většího množství paketů, což vedlo k nutnosti osobní návštěvy laboratoře při testování nového nastavení aplikace. Kvůli pandemii nebylo ale v průběhu realizace práce možné laboratoř navštěvovat, což nelze studentovi vyčítat. Z tohoto důvodu není studentův nástroj dostatečně otestován. Oponentův argument, že při útoku DoS se mělo cílit na zařízení pomocí HDLC nepovažuji za správný, jelikož žádné takové zařízení není v laboratoři k dispozici a ani tato varianta nebyla v zadání zamýšlena. Tento postup byl konzultován a schválen. Stejně tak využití nástroje hping3 bylo konzultováno. Nástroj hping3 umožňuje zasílání velkého množství různých druhů záplavových útoků, které zároveň jsou těmi nejčastěji používanými k útokům na internetu. Zadání považuji za splnění a hodnotím známkou A/90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné, ale práci chybí uvedení vstupních podmínek pro fungování analyzátorů a provádění útoků na odepření služeb (DoS). Dle zadání měly DoS útoky cílit na zařízení v energetice (smart metry), ale smart metry ve většině realizacích neuvažují TCP/IP protokol, ale HDLC. Tím by vytvořené útoky nebyly možné. Kladně hodnotím využití dockeru. Dle popisu je vidět, že student využil jen DoS útoky přes nástroj hping. Interpretace výsledků je velmi slabá, výsledky na grafech nejsou diskutovány. Dále není uveden přínos studenta, jak byl upraven kód Bc. Kohouta, který práce využívá. Práce jen uvádí „DLMSclient“ je převážně nový kód. Formální a jazyková úroveň je až na pár nedostatků dobrá. Využitelnost výsledků je možná, útoky na elektroměry jsou extrémně aktuální téma a díky dockeru jsou výsledky použitelné. Práce studenta s literaturou vyžadovala hlubší studium zdrojů v oblasti DLMS a Smart Meteringu. Na základě výše uvedených připomínek hodnotím D/65.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 125910