ŽIDOVSKÝ, P. Kybernetické polygony [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

Zadání bakalářské práce považuji za splněné. Student během semestru aktivně pracoval, dokázal se vyrovnat i s komplikacemi spojenými s nemožností přístupu do laboratoře. Ocenil bych častější konzultace, kterými bychom odstranili drobné nedostatky, zejména výběr relativně starých a ne zcela relevantních zranitelností pro scénáře. Po formální stránce je práce standardní, nedostatkem je špatná čitelnost některých tabulek (zejména v Kap. 4). Gramatickou správnost nejsem schopen plně posoudit (práce je ve slovenštině), nicméně minimálně drobné stylistické či gramatické nedostatky lze v práci najít.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Lieskovan, Tomáš

Student Patrik Židovský se ve své práci zabýval kybernetickými polygony pro kybernetická cvičení. V kapitole 2, 3 a 4 student dostatečně popisuje dostupné nástroje a v kapitole 5 vytváření samotných scénářů. Samotné scénáře jsou vytvořeny promyšleně, nicméně ocenil bych integraci aktuálnějších útoků (druhý scénář útoky z roku 2010 a 2014). Po formální stránce lze vytknout mnoho, jako například vyžití tabulek ve formě rastrového obrázku, které jsou špatně čitelné po vytištění, popis tabulek jako obrázky, chyby v textu např. „sgl injection“ (místo SQL Injection strana 32), ignorace velkých písmen ve zkratkách (ip adresa místo IP adresa), přetékající text a obrázky mimo odstavce někdy až na kraj stránky a jiné. Tyto velké formální nedostatky velmi kazí dojem z jinak povedené práce. Hodnotím C/78.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 125924