LISKA, M. Experimentální softwarový hudební nástroj řízený barvou světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Dan

viz posudek v příloze

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Indrák, Michal

Bakalářská práce odpovídá formálním náležitostem a nevykazuje zjevné nedostatky. Cílem práce bylo naprogramovat experimentální elektroakustický nástroj s netradičním způsobem řízení parametrů zvukové syntézy pomocí analýzy barev. V prvních teoretických částech práce se student zabývá teoretickými poznatky v oblasti zvukového a světelného vlnění, tvorbou a digitálním zpracováním zvukových signálů a možnostmi aplikace včetně sonifikace. V třetí kapitole student představuje blokové schéma modelu nástroje od importního rozhraní obrázku po výstupní zvukový soubor (sample). Ve čtvrté kapitole student popisuje vlastní technické řešení nástroje popsaného v blokovém schématu od vstupu, přes konverze po zvukový výstup včetně efektového zpracování. Práci považuji za velmi zajímavou a nástroj pokrývá celou cestu zpracování signálu. Samotný nástroj může být zdrojem zajímavých samplů pro následné zpracování.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 125873