FICKER, T. Modelování demolice komínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128481