JUHÁSZOVÁ, T. Numerická podpora pro štípací test na trámovém tělese [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Seitl, Stanislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malíková, Lucie

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128483