ŠINTÁLOVÁ, K. Statická analýza ocelové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlk, Zbyněk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Martinásek, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128484