ŠPLÍCHAL, B. Stanovení návrhové únosnosti železobetonového mostu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lehký, David

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležel, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128485