BARÁK, L. Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Liška, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 128636