ŠTĚRBA, M. Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Průcha, Aleš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128651