RADCHENKO, M. Vinařství Válka Nosislav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Boleslavská, Yvona

Navrhovaná známka
B

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín,, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128760