GAVLÍK, A. Bytový dům Zlín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nespěšný, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128883