MRÁZKOVÁ, E. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Struhala, Karel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlach, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128929