PAVÍČKOVÁ, K. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skřek, Daniel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128939