ZLATNÍK, P. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Brukner, Bohuslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vacenovská, Veronika

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128975