JABŮREK, O. Vyhotovení geometrického plánu dle platných předpisů pro práci v katastru nemovitostí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějík, Miroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Berková, Alena

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 128981