PAČINEK, E. Zaměření a vyhotovení účelové mapy v údolí potoka Lubě pod Paní horou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ježek, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 128985