NEVORAL, J. Nový přístup k polymorfismu číslicových obvodů na úrovni hradel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Plíva, Zdeněk

Navrhovaná známka

Stopjaková,, Viera

Navrhovaná známka

eVSKP id 128199