BUREŠ, T. Uživatelské rozhraní pro Active Learning detekce a klasifikace v obraze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šůstek, Martin

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 129019