HÁBA, J. Budování akceleračních struktur na GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kula, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 129083