ŠERÝ, D. Optimalizace LINQ pro .NET [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 129163