HRUBÝ, V. Design městského jednostopého vozidla na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu – A, a grafická úprava výkresů - A. Systém elektrického pohonu a progresivního koncept technického řešení se adekvátním způsobem promítl do svým způsobem unikátního projektu jednostopého městského vozidla, které lze jen těžko zařadit do některé ze stávajících kategorií. Předložená práce přináší originální tvarové myšlenky a jasný, signifikantní výraz celkového designu. Oceňuji i rozsah a myšlenkovou kvalitu průvodní písemné zprávy a navíc zpracování koncepčního modelu 1 : 1 . Je tak velká škoda, že celkové tvarové řešení vozidla je v některých detailech nevyvážené (přední vidlice, detail zadního světla atd.), tím je asi celkový dojem méně tvarově kultivovaný, přesvědčivý a výrazově úderný, než by mohl být. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu městského jednostopého vozidla na elektrický pohon.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Siebert, Petr

Cílem práce bylo vytvořit koncept jednostopého elektrického vozidla. Autor navrhl vozidlo, které je určeno pro každodenní pohyb ve městě a okolí a které stojí na pomezí koloběžky, kola a skútru. To považuji za zajímavé, neboť se jedná o praktický hybrid těchto dopravních prostředků. Z hlediska designu je pro mě výsledný tvar příliš strohý. Chybí mi zajímavé detaily. Projekt byl realizován za podpory Škoda Auto a proto bych očekával nějakou návaznost na tuto značku. Třeba čelo mohlo být tvarově řešeno v duchu designu výrobků firmy. U vozidla, které je svým zadáním určeno pro každodenní použití, a tedy i do nepříznivého počasí, postrádám blatníky. Oceňuji nápad s vysouvacím sedadlem z rámu. Bohužel vzniklý úložný prostor nemá žádný kryt a nechrání náklad proti vypadnutí. Problematické se mi jeví také ovládání brzd. Pokud jezdec chce zabrzdit, musí pootočit gripem na levé straně řídítek proti směru jízdy. Klasické ovládání brzdné síly páčkou je intuitivnější a brzdná síla se dá lépe dávkovat. Autor v textu a na obrázcích označuje zadní červená světla jako brzdová. Je to záměr? Předpisy pro tuto kategorii předepisují pouze rozsvícenou červenou svítilnu za snížené viditelnosti a brzdová světla nejsou povinná. Představená barevná řešení jsou velmi decentní, nebál bych se oživení pomocí pestřejších barev. Práci vnímám, jako zajímavý koncepční návrh, ale zároveň vidím potenciál k dořešení některých detailů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125156