NĚMEC, L. Interpretace agentního systému řízeného záměrem v jazyce PROLOG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Vídeňský, František

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 121866