NEDELJKOVIĆ, S. Akcelerace fotoakustického snímkování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Bordovský, Gabriel

Navrhovaná známka
F

eVSKP id 129266