KUBÁLEK, J. Vysokorychlostní paketové DMA přenosy do FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129311