BOHUŠ, M. Diagnostika chyb v počítačových sítích založená na překlepech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Holkovič, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 129341