KRAJŇÁK, M. Automatické generování testů pro GNOME GUI aplikace z metadat AT-SPI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojnar, Tomáš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 129344