FRANZ, R. Výzkum progresivních metod snižování obsahu škodlivých látek ve výfukových plynech vznětových motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Děrgl, Martin

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Stodola, Jiří

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 122466