PELANTOVÁ, L. Klasifikace bakterií pomocí markerových genů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Smatana, Stanislav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hon, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 129852