KOTRÁŠ, J. Security and Performance Testbed for Simulation of Proof-of-Stake Protocols [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Malinka, Kamil

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hellebrandt, Lukáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 129902