PECA, V. Žonglérské míčky Infinity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíková, Zuzana

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Votava,, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 125668