CASAS LUNA, M. Struktura a vlastnosti kompozitů na bázi hydroxyapatitu a hořčíku, připravovaných metodou proudem asistované slinovací infiltrace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Čelko, Ladislav

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Obrtlík,, Karel

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Georgarakis, Konstantinos

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 128705